Οι Τεχνικές Υπηρεσίες της NBS συμβάλλουν στη βελτίωση των χρόνων παράδοσης των υπηρεσιών, διατηρώντας παράλληλα τη λειτουργική αποτελεσματικότητα. Η εταιρεία προσφέρει στους πελάτες της  ποικιλία υπηρεσιών, οδηγώντας στην αποτελεσματική λειτουργία οποιουδήποτε οργανισμού.

Η NBS έχει αναγνωριστεί επισήμως για την εμπειρία της και την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους πελάτες της. Για όλες τις λύσεις που σχεδιάζονται και προσφέρονται από την εταιρεία, δημιουργούνται διάφορα προγράμματα υπηρεσιών. Η NBS λαμβάνει υπόψη ότι η διαθεσιμότητα εξοπλισμού πληροφορικής είναι κρίσιμη για την ομαλή λειτουργία ενός οργανισμού και ότι απαιτείται πλήρης υποστήριξη όλων των περιβαλλόντων. Τα συμβόλαια υποστήριξης και συντήρησης (μέχρι 24x7x365) δημιουργούνται για να παρέχουν στους πελάτες τη δυνατότητα επιλογής τεχνικής υποστήριξης, πλήρως προσαρμοσμένης στις συγκεκριμένες απαιτήσεις τους.

Η NBS παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες υποστήριξης:

 • Help Desk ( γραφείο υποστήριξης και πληροφοριών )
 • Υποστήριξη εξ αποστάσεως ( εκτός χώρου )
 • Υποστήριξη επί τόπου (εντός χώρου )
 • Αντικατάσταση υλικού
 • Ενημερώσεις και αναβαθμίσεις λογισμικού
 • Υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης
 • Παρακολούθηση δικτύου
 • Υποστήριξη σε εθνικό επίπεδο

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους πελάτες (σχεδιασμός, υλοποίηση, συντήρηση και αναβάθμιση υποδομής δικτύου) σχεδιάζονται έτσι ώστε να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο με τον οποίο  συνεπάγεται η συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία της πληροφορικής και  των τηλεπικοινωνιών και να παρέχουν μόνιμη κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών και πληροφοριακών αναγκών του πελάτη.

Η NBS απαλλάσσει  τον πελάτη από δαπανηρές και χρονοβόρες διαδικασίες με τη δέσμευσή της  στην υπευθυνότητα και την ποιότητα για την απόλυτη ικανοποίηση των τηλεπικοινωνιών και των αναγκών πληροφορικής, προσφέροντας παράλληλα σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως:

 • Μειωμένο λειτουργικό κόστος
 • Βελτιωμένες υπηρεσίες
 • Ευελιξία στη λήψη και εφαρμογή εταιρικών αποφάσεων σχετικά με τις τηλεπικοινωνίες και την πληροφορική
 • Συνεχιζόμενη συμβατότητα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας

Οι έμπειροι μηχανικοί της εταιρείας ανταποκρίνονται στα αιτήματα των πελατών για λύσεις υψηλής ποιότητας και αξιόπιστης τεχνικής υποστήριξης. Τα άτομα που απασχολούνται στο Help Desk είναι πιστοποιημένοι τεχνικοί εμπειρογνώμονες με αποδεδειγμένη τεχνογνωσία στα προϊόντα και τις υπηρεσίες των Προμηθευτών μας και έχουν τις δεξιότητες για να παρέχουν υποστήριξη πρώτου επιπέδου.

Η NBS επενδύει συνεχώς στην εκπαίδευση του προσωπικού της και αυξάνει τους τεχνικούς της πόρους, μέσω σεμιναρίων και ειδικής κατάρτισης για τους μηχανικούς της.

Η NBS παρέχει 24ωρη παρακολούθηση του δικτύου του πελάτη με ένα εξειδικευμένο σύστημα διαχείρισης δικτύου (NMS). Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει λογισμικό και αντίστοιχη λειτουργία , παρέχοντας ανάλυση  και καθημερινή, εβδομαδιαία ή μηνιαία αναφορά σχετικά με την κατάσταση του δικτύου πελατών σε πραγματικό χρόνο, όπως σε εικονικές συνθήκες,  μαζί με τις αντίστοιχες προτάσεις για την επίλυση πιθανών προβλημάτων.

Ανεξάρτητα από την τοποθεσία του πελάτη, η υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης  έχει σχεδιαστεί για να παρέχει συνεχή και αδιάλειπτη λειτουργία του εξοπλισμού πληροφορικής. Η NBS προσφέρει συμβόλαια συντήρησης με πανελλαδική εμβέλεια, έχοντας δημιουργήσει ένα αξιόπιστο δίκτυο στην Ελλάδα με έδρα την Αθήνα (Help Desk).

Η ομάδα τεχνικής υποστήριξης της εταιρείας αποτελείται από μηχανικούς συστημάτων, μηχανικούς πεδίου, τεχνικούς πεδίου και φορείς τηλεφωνικών κέντρων, οι οποίοι είναι σε θέση να παρέχουν άμεση ανταπόκριση σε πελάτες βάσει συμφωνιών παροχής υπηρεσιών.