Η NBS, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες απαιτήσεις, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας που καλύπτουν κάθε ανάγκη για αποτελεσματική ασφάλεια, τόσο IT όσο και Physical, ενισχύοντας τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του πελάτη και διασφαλίζοντας τη συνέχεια.

Η ασφάλεια αποτελεί πρωταρχική ανάγκη για κάθε επιχείρηση και οργάνωση και περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα καθημερινών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν τον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων, τις πληροφορίες και τις διαδικασίες για το ανθρώπινο δυναμικό.

Η NBS, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες απαιτήσεις και λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις της διεθνούς αγοράς, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας που καλύπτουν κάθε ανάγκη για αποτελεσματική ασφάλεια. Λύσεις ασφάλειας που απευθύνονται σε όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Το άρτια καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό μας, καθώς και η αποδεδειγμένη εμπειρία μας στην επιτυχή ολοκλήρωση σε έργα Ασφαλείας, προσφέρουν την προϋπόθεση για επιτυχημένη εφαρμογή σε οποιαδήποτε επιχείρηση.

Οι λύσεις που προσφέρει η NBS ανταποκρίνονται στις ανάγκες ασφάλειας όπως:

 • Συστήματα επιτήρησης (CCTV) και ψηφιακή καταγραφή βίντεο
 • Παρακολούθηση υψηλής ευκρίνειας (High Definition Surveillance Systems )
 • Σύστημα αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας οχήματος (LPR, ANPR)
 • Εφαρμογές βίντεο πλήρους ανάλυσης
 • Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης / Κυκλοφορίας / Χώρος
 • Έλεγχος πρόσβασης / επισκέπτες
 • Συστήματα ελέγχου πρόσβασης οχημάτων
 • Συστήματα ελέγχου
 • Περιμετρικά συστήματα ασφαλείας
 • Συστήματα Συναγερμού / Φωτιάς
 • Πίνακας συναγερμού, ανιχνευτές, αισθητήρες, ραντάρ
 • Ανιχνευτές πυρκαγιάς, καπνός, θερμοκρασία και εκρηκτικά αέρια

Το Διαδίκτυο ως παγκόσμιο μέσο μεταφοράς και ανταλλαγής πληροφοριών προσφέρει στις επιχειρήσεις άμεση επικοινωνία με τους εταίρους και τους προμηθευτές και την επεξεργασία του εμπορίου. Η ευρεία χρήση των συστημάτων πληροφοριών για την αποθήκευση, επεξεργασία και μετάδοση ψηφιακών πληροφοριών αποτελεί αναγκαιότητα. Αυτή η τάση απαιτεί να ασχοληθεί με την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών και να ενεργήσει για την εξάλειψη των κινδύνων.

Η NBS με εξειδίκευση στην ασφάλεια πληροφορικής προσφέρει λύσεις σε οποιοδήποτε ζήτημα ασφάλειας  που αντιμετωπίζει ένας οργανισμός.

Δοκιμή ευπάθειας και διείσδυσης

Η NBS υλοποιεί αυτές τις δοκιμές μέσω διαδικτύου ή εντός του δικτύου , με ή χωρίς πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό. Οι παραδόσεις  της υπηρεσίας περιλαμβάνουν  τα συμπεράσματα και τις συστάσεις για τη διόρθωση και απευθύνονται τόσο στο διοικητικό όσο και στο τεχνικό προσωπικό του οργανισμού.

Εσωτερική ασφάλεια δικτύου και κέντρο δεδομένων

Σχεδιασμός και υλοποίηση βέλτιστων πρακτικών και προτύπων ασφάλειας βασισμένων στο intranet (VLAN), Εσωτερικών συστημάτων πυρασφάλειας, IPS, Εξισορρόπησης φορτίου, Πιστοποίησης ταυτότητας, λογιστικής και εξουσιοδότησης (AAA).

Περιμετρική ασφάλεια

Συσκευές ασφαλείας Firewall και ενοποιημένης διαχείρισης απειλών, πρόληψη και ανίχνευση εισβολών, συνδέσεις VPN, σχεδιασμός ασφάλειας δικτύων υποδομής / ασφαλής υποδομή δικτύου (DMZ), λύσεις ασφάλειας ιστού και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εξισορρόπηση φορτίου.

Ασφάλεια τελικού σημείου

Endpoint Security, DLP, έλεγχος πρόσβασης, έλεγχος ταυτότητας, πολιτικές ασφάλειας εφαρμογής.

Ασφάλεια απομακρυσμένης πρόσβασης

SSL VPN, έλεγχος ταυτότητας, DLP, κρυπτογράφηση, ασφάλεια τελικού σημείου, ενοποιημένα τείχη προστασίας από απειλές.

Ασφάλεια ενοποιημένων επικοινωνιών

Εξειδικευμένες λύσεις όπως VolP Security, VolP proxy, VolP firewall.

Ασφάλεια σε εικονικά περιβάλλοντα

Εικονικά τείχη προστασίας, εξισορρόπηση φορτίου, εικονικό σύστημα προστασίας από ιούς, συστήματα πρόληψης εικονικής εισβολής, μηχανισμοί ελέγχου ταυτότητας.

Ασφάλεια Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Δοκιμές διείσδυσης, σχεδιασμός δικτυακής υποδομής, εφαρμογή Ιστού, βάση δεδομένων και εσωτερικά τείχη προστασίας, IPS, Υποδομή δημόσιου κλειδιού, έξυπνες κάρτες, μάρκες, διαχείριση διακομιστή σφαλμάτων, διακομιστή Antivirus, κρυπτογράφηση, εξισορρόπηση φορτίου, πιστοποιητικά SSL.