Πολιτική Ποιότητας

Στόχος της εταιρείας μας είναι να αναπτύξει να παράγει και  να παραδώσει εγκαίρως προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται ή υπερβαίνουν τις προσδοκίες των πελατών μας. Για να γίνει αυτό, εφαρμόσαμε συστήματα και διαδικασίες ποιότητας που βελτιώνονται συνεχώς προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πελατών μας.

Συγκεκριμένα έχουμε αναπτύξει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας στο εσωτερικό της εταιρείας, για να διασφαλίσουμε ότι οι διευθυντές καθώς και το προσωπικό βελτιώνουν συνεχώς την εξυπηρέτηση των πελατών μας. Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, προκειμένου να καθορίσει απαιτήσεις για την εφαρμογή των ελέγχων ασφαλείας, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των μεμονωμένων οργανισμών ή τμημάτων τους. Τα συστήματα αυτά έχουν αξιολογηθεί από την TUV HELLAS και η NBS έχει λάβει Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001: 2008, Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ασφάλειας σύμφωνα με το ISO / IEC 27001: 2005 καθώς και Πιστοποιητικό Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο  ΕΛΟΤ 1801 :2008/BS OHSAS 18001:2007.