Η Εταιρεία

Η NBS είναι μια εταιρεία που διαχειρίζεται και υλοποιεί σύνθετα έργα στον τομέα των νέων τεχνολογιών, για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Προκειμένου να σας προσφέρει μία προσαρμοσμένη και άμεσα λειτουργική λύση, η εταιρεία χρησιμοποιεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση βασισμένη στη διαχείριση εμπειρογνωμόνων και σε βαθιά γνώση της βιομηχανίας πληροφορικής, εξασφαλίζοντας την επιτυχία των υλοποιήσεών της μέσω προσαρμοσμένου σχεδιασμού και αποτελεσματικού σχεδιασμού. Η NBS συνεργάζεται με πελάτες από όλους τους επιχειρηματικούς τομείς προκειμένου να σχεδιάσει, να προγραμματίσει και να προσφέρει καινοτόμες λύσεις και έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία και εμπειρία από αυτά τα ετερογενή περιβάλλοντα στην αγορά. Με τις συνεργασίες της με εγχώριους και ξένους προμηθευτές, η NBS είναι σε θέση να προσφέρει τις πιο αποτελεσματικές και αποδοτικές λύσεις.

Η φιλοσοφία της εταιρείας είναι να είναι ο πιο αξιόπιστος και πολύτιμος συνεργάτης των πελατών της για την επίτευξη των αποστολών τους.

Η NBS διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία στους ακόλουθους τομείς:

  • Δικτύωση
  • Υποδομή και Κέντρο Δεδομένων
  • Δομημένη καλωδίωση
  • Ενιαίες επικοινωνίες
  • Ασφάλεια Πληροφοριών
  • Συστήματα Φυσικής Ασφάλειας και Επιτήρησης
  • Επικοινωνίες (TETRA)
  • Διαχείριση Στόλου / Λύσεις παρακολούθησης εμπορευματοκιβωτίων